top of page
Perfectionisme stuurt ons op heel wat verschillende manieren. Het bepaalt ons denken, ons voelen en ons doen. Het ontstaat vanuit een diepe angst om niet aanvaard of oké gevonden te worden. "Ik moet zorgen dat anderen mij ok vinden, want ik kan dat zelf niet meer". Deze bevestigingsdrang kan grote gevolgen hebben. Een permanente stress, een verkrampt leven, zelfverwaarlozing kunnen psychosomatische klachten en/of een burn-out veroorzaken. 
Perfectionisme Coaching

Perfectionisme

Herken je jezelf hierin?
white_icon_dark_background.png

Altijd zoeken naar erkenning

white_icon_dark_background.png

Teveel "moéten" van jezelf

white_icon_dark_background.png

Onrealistische kwaliteitseisen

white_icon_dark_background.png

Altijd denken en piekeren

white_icon_dark_background.png

Negatief zelfbeeld

white_icon_dark_background.png

Conflicten vermijden

white_icon_dark_background.png

Faalangst en andere angsten

white_icon_dark_background.png

Alles willen controleren

white_icon_dark_background.png

Moeilijk kunnen kiezen/beslissen

white_icon_dark_background.png

Uitstelgedrag

white_icon_dark_background.png

Schuldgevoelens

white_icon_dark_background.png

Je eigen grenzen moeilijk kunnen respecteren

Ervaar je ook de gevolgen
van je gedrag?
white_icon_dark_background.png

Effect op je gezondheid

Hoofdpijn, migraine,  maagproblemen, huidziekten zoals psoriasis, burn-out, depressie, nierproblemen, hartziekten, CVS, fibromyalgie, ...)

white_icon_dark_background.png

Ontsnappingsgedrag

Nagelbijten, zelfmutulatie, verslavingen waaronder binge-drinken, stoppen met studeren of op lager niveau dan je mogelijkheden, altijd moeten bezig zijn/nooit tot rust komen

white_icon_dark_background.png

Compensatiegedrag

Verslavingen, eetstoornissen, ...

Ja, ik herken dit!
En ik wil ervan af!

Dwangmatig patroon? 

Perfectionisme coaches
Ik ben lid van de beroeps-vereniging van perfectionisme coaches. Een groep professionele coaches die de handen in elkaar hebben geslagen om bewustwording te creëren over de nefaste gevolgen van perfectionisme. Zo willen we maatschappelijk een verschil maken en mensen via de OCP-methodiek de kans geven zich te bevrijden van dit belemmerend patroon.
De dingen goed willen doen, dat is prima. Zolang het jouw keuze is.
Maar als je niet anders kan dan dingen heel goed "moéten" doen, altijd "ja" moeten zeggen, altijd nog wat meer moéten doen, en je je daardoor vaak uitgeput voelt, dan wordt jouw kwaliteit jouw valkuil. Perfectionisme houdt jou gevangen, als een zeer hardnekkig patroon.

Je wil het wel anders,
maar je weet niet hoe...

Dan kan "OCP" jou helpen.
OCP staat voor "Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme"
Deze unieke & wetenschappelijk onderbouwde methode bevrijdt je uit de valkuil van overdreven perfectionisme. In de plaats van dwangmatig "moeten" komt er "willen" en "kunnen".
Herken je bij jezelf perfectionisme?
Weet dat uitstelgedrag één van de kenmerken ervan is.

STEL DEZE KEER NIET UIT
OCP Methodiek

Perfectionisme Coaching
De OCP methodiek

Schrijven op gele post-it's
Wanneer ik met jou aan de slag ga, dan doe ik dat aan de hand van de OCP-methodiek. (Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme)
De techniek is een manier van coachen die door Marcel Hendrickx werd ontwikkeld vanuit zijn jarenlange ervaring als internationaal erkend NLP-trainer en vanuit zijn missie om mensen van hun perfectionisme te bevrijden. 
De methodiek richt zich op een krachtige, op heling en zelfsturing gerichte interventie en is gebaseerd op de principes van de interne delen binnen NLP.  Hierbij gaan we ervan uit dat we als mens bestaan uit verschillende "sturende" delen
We werken in OCP met 2 delen. Eén deel dat ons perfectionisme aanstuurt en dat werkt vanuit onze linker hersenhelft (de denkhelft). Het verklaart waarom perfectionisme steeds gepaard gaat met heel veel en intens denken/piekeren. Het andere deel is het vrije kind in ons. Het stelt ons als klein kind in staat om heel open en ongedwongen in het leven te staan. Het staat symbool voor onze rechter hersenhelft (creativiteit, zelfzorg, ...)
Wanneer ons perfectionisme patroon ontstaat wordt het vrije kind in ons in een hoekje geduwd en er komt een "braaf" kind te voorschijn dat mooi voldoet aan alle regels en verwachtingen van onze omgeving. 
We maken contact met beide delen, leren ze kennen en doen ze samenwerken om voor jezelf terug harmonie en rust te bekomen. 
Dit resulteert in een nieuw patroon: "Ik ben oké zoals ik ben."
We spreken over een nieuwe toestand als "Vrije Volwassene". 

Je leert je eigen perfectionismepatronen (h)erkennen en je leert hoe je jezelf kan bevrijden van je perfectionisme. Elk traject is maatwerk maar is wel gebaseerd op deze methodiek, simpelweg omdat deze zijn degelijkheid en succes al volop heeft bewezen.  

Wat kan je bereiken? 

Kompas & kaart

Voor aanvang van het traject

 • Nood aan bevestiging en waardering door anderen
 • Verwachtingen hebben en ze niet kunnen uitspreken
 • Laag zelfbeeld: jezelf en wat je doet niet belangrijk vinden
 • Niet van jezelf kunnen houden
 • Faalangst en andere angsten
 • ​Controledwang​
 • Moeite met kiezen of beslissen
 • Te groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Doorgaan zonder je grenzen te respecteren
 • Anderen over je grenzen laten gaan
 • Piekeren
 • Uitstelgedrag
 • Niet voor jezelf mogen en kunnen zorgen

Na afronden van het traject

 • Jezelf en wat je doet écht kunnen aanvaarden, waarderen en appreciëren
 • Zonder problemen duidelijk kunnen maken wat je van anderen verwacht
 • Je laten leiden door zelfvertrouwern
 • Kunnen loslaten
 • Je keuzes maken op basis van zowel denken als voelen
 • Gezonde verantwoordelijkheidszin
 • Een gezond en evenwichtig engagement
 • Je eigen grenzen zelf respecteren en doen respecteren door anderen
 • Mentale rust
 • Vrij kiezen wanneer je wat doet
 • Voor je zelf kunnen/mogen zorgen
bottom of page